Comuna Mănăstirea Cașin – Jud. Bacău

Comuna Mânăstirea Caşin poartă numele de la ctitoria Voievodului Gheorghe Ştefan Voievod , cel care a ctitorit biserica mânăstirii de unde şi numele.
Monumentul istoric care anul acesta împlineşte 350 de ani de la ctitoria ei. Mânăstirea Caşinului este loc de rugăciune şi istorie, Vatră de cultură şi aşezământ Sfânt. Valea Caşinului e scăldată de râul Caşin cu apă limpede şi rece odihneşte raiul codrilor seculari, strajă la porţile sacre ale Moldovei.
Biserica noastră este fiica acestei Catedrale monumentale a Mânăstirii Caşinului „Sfinţii Arhangheli” şi totodată lucrarea faptică a credinţei mânăstirenilor, aceşti creştini harnici, darnici şi iubitori de credinţă ortodoxă.
Aşadar, Parohia Buna Vestire din comuna Mânăstirea Caşin s-a înfiinţat pe data de 29 martie 2000 de către Prea Sfinţitul Episcop Eftimie Luca Episcop al Episcopiei Romanului fiind numit preot paroh.

 În luna aprilie a fost donat terenul pentru construirea complexului parohial.

 Totodată lucrările de construire au avut ca bază recuperarea materialelor de construcţie din clădirile fostei întreprinderi Scutaru, preluate de noua parohie şi demolate, apoi recuperate cărămizile, fierul, lemnul ( grinzi, căpriori, scândură ) în valoare de 2 miliarde lei vechi pe atunci. Transportul materialelor recuperate s-a făcut pe parcursul a o lună de zile cu căruţe şi maşini.

 Având binecuvântarea arhierească de înfiinţare a unei noi parohii şi construire a unui complex parohial, s-a sfinţit locul la data de 11 iunie 2000 de către Prea Sfinţitul Dr. Ioachim Băcăuanul.

 Cu binecuvântarea şi sprijinul Prea Sfinţitului Dr. Ioachim Băcăuanul care a urmărit lucrările de construire ne-a îndrumat, încurajat şi ajutat în desăvârşirea Bisericii, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru grija şi dragostea arătată faţă de Biserica şi credincioşii noştri. Totodată cu sprijinul P.C. protopop Constantin Alupei, a Pr. D. Miloiu şi celorlalţi fraţi preoţi, cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, a enoriaşilor, parohiei şi credincioşilor comunei, precum şi al unor oameni de bine fii ai satului şi alte persoane cu suflete iubitoare de Biserică a fost demarat acest amplu proiect pentru construirea Bisericii sub coordonarea P.C. Pr. Ioan Bârgăoanu.

 Rămân memorabile zilele primăverii anului 2000 când entuziasmul şi dragostea credincioşilor a făcut ca materialele de construcţie din vechile ateliere să fie aduse, pregătite şi aşezate în timpul noii Biserici.

 Dacă pe data de 11 iunie 2000 s-a sfinţit locul bisericii de către Prea Sfinţitul Dr. Ioachim Băcăuanul, în acelaşi an pe 25 noiembrie 2000 s-a sfinţit capela paraclis cu hramul „Sf. Arh.Ştefan Î. Mucenic şi Sf. M. Mc. Ecaterina”, săvârşindu-se prima liturghie, urmând ca în anul 2003 să fie sfinţită şi Pictura Paraclisului.

 După ce s-a eliberat Certificatul de urbanism pe data de 19.04.2000 şi s-au luat avizele necesare s-a eliberat ‹Autorizaţia de construire› pe data de 21 septembrie 2001 au început lucrările de construcţie la Biserica parohială cu hramul Buna Vestire şi Sfântul Simeon Noul Teolog, ştiut fiind că locul bisericii cu acest hram s-a sfinţit pe 11 iunie 2000.

 Cărămida recuperată din demolări a fost transportată cu căruţele de la o distanţă de 8 km efort care a înflăcărat întreaga suflare a satului, inclusiv copiii de la şcoală. Balastul, pietrişul şi nisipul au fost aduse de la 40 km – Adjud şi pentru toate celelalte lucrări şi materiale există o istorisire aparte şi de suflet.

 Am hotărât să punem hramul Buna – Vestire pentru că parohia s-a înfiinţat în luna martie drept recunoştinţă Maicii Domnului şi bineînţeles Sf. Simeon Noul Teolog pomenit pe 12 martie fiind ocrotitor şi rugător pentru toţi următorii lui Hristos – Domnul.
Haina arhitectonică a Bisericii a reuşit să înmănuncheze cu îndrăzneală ca într-un buchet, mai multe trăsături arhitectonice specifice stilului tradiţional moldovenesc.

Biserica este acoperită cu tablă de cupru având o singură turlă în clasicul stil ştefanian. Aşadar construcţia propriu-zisă a durat din toamna anului 2001 până în vara anului 2007 urmând de acum lucrările de finisaj.

 Lungimea Sfintei Biserici este de 35 m, având înălţimea de 33 m la Sf. Cruce.

 Tuturor ce s-au remarcat în mod cu totul aparte prin sprijinul acordat la ctitoria acestui sfânt locaş îl rugăm pe Dumnezeu să coboare picături de har şi de lumină necreată în suflete şi numele lor să fie înscrise în cartea cerului.

 Mânăstirenii sunt moldoveni get pe get şi fii ai voievozilor.

 Locul unde se întâlneşte „cel ungurean, cel vrâncean şi cel moldovean” – moldoveanul mânăstirean , vrânceanul sovejan şi ungureanul brescan e şi locul unde a fost culeasă Mioriţa de pe Valea Caşinului „un picior de plai şi-o gură de rai”. Cercetând istoria observăm că Alecu Russo a cules balada Mioriţa din aceste locuri, iar Vasile Alecsandri a transcris-o. Să fie oare o întâlnire a spiritului mioritic a cel simonian? a baladei mioritice cu imnul mistic simonian?

 „Mioriţa” şi „Imnele iubirii” dumnezeieşte rămâne taina pe care o deschidem inimii.

Cum s-a ales acest hram şi de ce?

Parohia noastră e nou înfiinţată.
 Încă de la început am gândit ca să realizăm un complex parohial.
 La început am construit Paraclisul Parohial în care slujim acum. Paraclisul sau bisericuţa mică este construită lângă biserica mare având hramul Sfintei Mare Muceniţa Ecaterina şi Sf. Arhidiacon Întâiul Mucenic.
 Paraclisul a fost sfinţit de Prea Sfinţitul Ep. Ioachim Băcăuanul pe data de 25 noiembrie 2000 şi de atunci serviciul divin se săvârşeşte aici – Sf. Liturghie, respectiv celelalte slujbe bisericeşti.
 Biserica mare sau parohială poartă hramul Buna – Vestire şi Sfântul Simeon Noul Teolog.
 De ce am ales hramul Buna – Vestire? Pentru că Parohia a fost înfiinţată în luna martie 29 martie, având în vedere dorinţa ctitorilor, evlavia şi dragostea enoriaşilor acestei parohii pentru Maica Domnului şi Sfântul Simeon Noul Teolog s-a hotărât să se dea acestei sfinte zidiri acest hram Buna – Vestire şi Sfântul Simeon Noul Teolog.
 Având în vedere viaţa Sfântului, în mod special modelul slujirii sale liturgice, iubirea sa pentru Hristos şi Maica Domnului şi nu în ultimul rând ataşamentul şi dragostea noastră pentru marele mistic bizantin am dorit din tot sufletul să putem ridica un sfânt locaş care să-i poarte numele şi să fie sărbătorit pe 12 martie – ziua adormirii sale.
 De aceea consider că există o legătură mistică între sărbătoarea Bunei Vestiri ca început al mântuirii noastre şi mistica luminii necreate şi simţirea tainică a harului Duhului Sfânt la sf. Simeon Noul Teolog. Iată ce spune Sfântul Simeon „Maica Domnului este Stăpâna şi Împărăteasa şi Doamna şi Maica tuturor sfinţilor, iar sfinţii sunt slujitorii ei precum Maica este a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt fiii ei, întrucât se împărtăşesc din preacuratul trup al fiului ei ”. ( Filocalia vol. VI. P. 155 )
 Iată ce ne spune Părintele Dumitru Stăniloae într-o notă filocalică: „Sf. Simeon Noul Teolog a apărat ideea că sfinţii în viaţa viitoare trăind deplin în lumina dumnezeiască, nu sunt într-un extaz în care au uitat de ei şi de ceilalţi, ci într-o stare de supremă conştiinţă de ei înşişi, de Dumnezeu şi de ceilalţi. E luciditatea şi iubirea nesfârşită” ( Filocalia VI, nota 59, p. 173 ).
 În acelaşi sens Prea fericirea Sa Părintele Patriarh spune: „maica Domnului este izvorul şi icoana bucuriei şi veseliei Bisericii. În acest sens Maica Domnului este modelul sau icoana vieţii spirituale a creştinilor în care este prezent Hristos prin harul Sfântului Duh” ( Comori ale Ortodoxiei, p. 392 ).

M-a întrebat cineva : Părinte, dar Sfântul Simeon a fost român? Sincer m-a pus pe gânduri şi am răspuns cu un cuvânt învăţat de la părintele meu duhovnicesc „Sfinţii nu aparţin numai neamului lor, ci ei sunt ai lui Dumnezeu şi ai întregii umanităţi, ei ajută pe toţi oamenii, fiindcă Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii”.
 „Cu alte cuvinte sfinţenia este iubire şi bunătate dumnezeiască fără graniţe, care se revarsă în lume prin legătura rugăciunii” cum frumos spune Prea Fericitul Daniel.
 Astfel îl văd şi eu pe Sf. Simeon Noul Teolog român şi grec, şi sârb şi rus şi francez, dar mai mult iubitor de lumină pentru oameni. Teologia sa mistică se face înţeleasă prin rugăciune. Celui ce spune rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu milueşte-mă pe mine păcătosul.”
 Eu cred că mulţi s-au apropiat de Sfântul Simeon, dar cel mai bine l-a înţeles Părintele Dumitru Stăniloae pe care îl consider al patrulea Teolog al Bisericii după Sf. Ioan Teologul, Sfântul Grigorie Teologul şi Sf. Simeon Noul Teolog.
 Vladimir Lossky spunea „nu există Mistică fără Teologie, dar mai ales nu există Teologie fără Mistică”. Nu din întâmplare tradiţia Bisericii de Răsărit a rezervat denumirea de „teologul” numai pentru trei scriitori sacri, dintre care primul este Sf. Ioan, cel mai „mistic” dintre cei patru evanghelişti, al doilea Sf. Grigorie de Nazianz (+ 390 ) autor de poeme contemplative, al treilea Sfântul Simeon, supranumit „Noul Teolog” (+ 1022 ) care proslăveşte unirea cu Dumnezeu. Mistica este, aşadar, socotită drept desăvârşirea sau piscul întregii teologii, drept Teologia prin excelenţă ( Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit ).

 Motivaţie

Citirea vieţii Sfântului Simeon Noul Teolog, apoi a Filocaliei, imnelor şi scrierilor m-a apropiat de gândirea Sfântului Părinte Bizantin, marelui mistic bizantin.
 În anul 1996 am audiat un curs despre mistica Sf. Simeon Noul teolog şi contextul istoric din timpul său de către Prof. Univ. Emilian Popescu care m-a convins să aprofundez opera şi viaţa părintelui bizantin. Scrierile Părintelui Stăniloae şi mai ales lecturarea imnelor au creat o influenţă pozitivă asupra operei sale.
 În aceeaşi perioadă participam ca student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă”Dumitru Stăniloae” la cursurile ţinute de Înalt Prea Sfinţia Sa Daniel, actualul Patriarh ca profesor de dogmatică, care erau atât de captivante şi plăcute având trimiteri la învăţătura Sfinţilor Părinţi.
 Urmărind cu atenţie discursul Prea Fericirii Sale faţă de Învăţătura Sfintei Biserici şi a Sfinţilor Părinţi, claritatea şi exactitatea în expunerile sale, dar mai ales desele trimiteri la operele Noului Teolog m-au convins să cer binecuvântarea pentru a lua licenţa în Dogmatică la Opera Sf. Simeon Noul Teolog.

Pentru mine ca student al Prea Fericitului Părinte Daniel a construi Biserica Sf. Simeon Noul Teolog e o ascultare şi o bucurie. Nu e bucurie mai mare decât a avea mintea sprijinită pe Simţirea tainică a prezenţei lui Dumnezeu spune Sf. Simeon Noul Teolog. Cred că e o bucurie de a avea mintea sprijinită pe viaţa sfinţilor părinţi, modele ale Bisericii. E o bucurie a ascultării şi o sărbătoare să poţi fi ascultător Bisericii şi părintelui duhovnicesc. Iniţiatorul construirii acestei Biserici închinate Sf. Simeon Noul Teolog este mistic Prea Fericirea Sa, Părintele Daniel care a şi binecuvântat această idee având în vedere faptul că e unica biserică parohială închinată în cinstea acestui sfânt până acum în întreaga Biserică Ortodoxă. Şi pe această cale ca reprezentant al acestei parohii mulţumim din suflet Prea Fericirii Sale pentru atenţia şi grija ce o poartă construirii acestei sfinte Biserici şi totodată ne exprimăm dorinţa şi rugămintea de a oficia sfinţirea ei atunci când va hotărî împreună bineînţeles cu Prea Sfinţitul părinte Dr. Ioachim Băcăuanul.

 În anul 1999 m-am prezentat cu teza de Licenţă în Teologie „Secţia Sistematică” la specialitatea Teologie Ortodoxă intitulată „Duhul Sfânt în viaţa creştinului după Sfântul Simeon Noul Teolog”, având îndrumător pe I.P.S. Dr. prof. Daniel Ciobotea.
În anul 2002-2003 am urmat cursurile de studii aprofundate Secţia practică şi m-am prezentat cu lucrarea de Disertaţie intitulată „Sfânta Liturghie în opera Sfântului Simeon Noul Teolog” având îndrumător pe P.C. Pr. Conf. Dr. Viorel Sava.

 În anul 2006-2007 am urmat cursurile de masterat la Universitatea Al. Ioan Cuza, facultatea de Filozofie şi m-am prezentat cu lucrarea de disertaţie „Simbol şi mister: Expunere mistică şi formulare discursivă la Sfântul Simeon Noul Teolog” având îndrumător pe conf. Univ. dr. Dan – Mihai Chiţoiu.

 Totodată există dorinţa de a organiza o întâlnire pe tema „Marele mistic bizantin – Sfântul Simeon Noul Teolog – istorie şi actualitate” la care vor participa iubitori ai gândirii marelui mistic cu dorinţa ca după conferinţele şi expunerile susţinute să le adunăm într-o ediţie omagială „Imnele iubirii dumnezeieşti la 1000 de ani – 1008 - 2008”.

Ca perioadă ne-am gândit la zilele 1-12 octombrie urmând ca organizarea să o desăvârşim împreună cu P.S. Ioachim Băcăuanul şi Prof. Dan Mihai Chiţoiu. Pentru consultări putem lua legătura pe adresa şi site-ul parohiei.

Mai există o Biserică în cinstea Sf. Simeon Noul Teolog?

 Scrisă în limba franceză şi tipărită în anul 1980 de către Arhiepiscopul Vasile Krivoşein lucrarea „Dans la lumiére du Christ. Saint Symeon le Nouveau Théologien ( 949 – 1022 )” lucrarea se încheie cu o frază pe care doresc să o expun: „În privinţa Sfântului Simeon Noul teolog locul său în cadrul solemnităţilor din Biserică a fost foarte modest ( niciodată nu a fost dat unei biserici numele Sfântului Simeon); şi în chip duhovnicesc, pentru că el este mereu acel „sărac plin de dragoste frăţească” pe care el îl evocă în Catehezele sale şi care ne dăruieşte „monedele de aur” care sunt scrierile sale cele atât de inspirate”. Aşadar până la 1980 nu a existat o biserică cu numele Noului Teolog.
 La editura Désis a apărut în anul 2002 „Slujba, Acatistul şi Lauda Sfântului Simeon Noul Teolog”, iar în Introducerea făcută scrie: „prima mănăstire cu hramul Sfântul Simeon Noul teolog din Lalamos ( Atica ) lângă atena este în Grecia. Înfiinţată în anul 1989 prin decret al preşedintelui Elene, ea a devenit din 1994 mănăstire stavropighiala sinodală, fiind cu alte cuvinte scoasă de sub jurisdicţia mitropolitului Aticiei şi pusă în subordinea Sfântului Sinod al Bisericii Greciei”.
 La noi în ţară e prima Biserică închinată acestui sfânt. Construcţia ei propriu-zisă a durat din anul 2001-2007, urmând acum să o pictăm şi să o înfrumuseţăm atât cu Sf. Catapeteasmă, străni şi cu tot mobilierul ceea ce e necesar Cultului divin.
 Oricum e o bucurie să lucrăm pe lângă Biserică şi dorim ca „totdeauna Maica Domnului să ne ocrotească şi să ne ajute să cunoaştem şi noi bucuria pe care o primeşte ea şi toţi sfinţii de la Dumnezeu” cum frumos ne spunea Prea Fericirea Sa.

 Activităţi social filantropice

În activităţile social-filantropice în parohie sunt ajutat şi de doamna Preoteasă Otilia Bârgăoanu. Fiind profesor de religie ajută mult pe copii şi după posibilităţi ajutăm şi copii cu probleme din familiile sărace.
 Totodată avem în construcţie un aşezământ socio-cultural filantropic unde deja avem o sală de mese dotată pentru a servi masa pentru cei ce lucrează la Sfânta Biserică, dar şi pentru săraci. Câteva dintre familiile parohiei primesc periodic alimente şi alte ajutoare colectate de la credincioşi.
 Urmează să terminăm acest aşezământ şi să facem o sală de conferinţe şi o bibliotecă închinată Sf. Simeon Noul Teolog.

 Pelerinaje la mânăstiri

 A devenit o tradiţie la parohia noastră ca de fiecare dată unde se sfinţeşte o biserică sau slujeşte P. S. Pr. Ioachim Băcăuanul împreună cu credincioşi participăm la Sf. Liturghie devenind totodată un motiv de sărbătoare şi misiune creştină şi bineînţeles comuniune şi mai bună apropiere. În fiecare an organizăm pelerinaje la Cuvioasa Parascheva pe 13-14 octombrie fiind un eveniment important pentru parohia noastră. Totodată organizăm pelerinaje la mânăstirile din ţară, iar preţurile nu sunt mari, acoperind cheltuielile de transport şi cazare unde e cazul. Bucuria pelerinilor e mare.
 Îmi amintesc ce frumoase amintiri avem noi de la Cuvioasa Parascheva şi mai ales acum când s-au adus moaştele Sf. Ioan Gură de Aur. Adevărat este ceea ce spune Preafericitul nostru Patriarh „bucuria credinţei devine bucurie deplină a celor ce înaintează pe calea sfinţeniei” ( Pastora de Crăciun – 2007 ). Ce frumos spune şi Psalmistul David: „Dă-mi mie bucurie mântuirii şi cu duh stăpânitor mă întăreşte”.
 „Pelerinajul interior” al sufletului nu este altceva decât „căutare şi experienţă a sensului sacru al existenţei” ( Preafericitul Daniel – Comori ale Ortodoxiei ) – Trinitas Iaşi 2007.
 În viitor dorim să înfiinţăm Librăria „Sf. Simeon Noul Teolog” la care lucrăm în prezent, avem şi proiectul, unde credincioşii să aibă posibilitatea să-şi cumpere cărţile de spiritualitate creştină la preţuri de editură fără comision.
Intenţionăm să acordăm meditaţii gratuite şi să dotăm parohia cu două calculatoare pentru copiii din parohie.
Parohia are 400 de familii şi găsesc la biserică atât un loc unde se oferă asistenţă religioasă, dar primesc şi alte îndrumări culturale şi chiar ajutor după putere.
 Parohia noastră e o mare familie. Avem un Consiliu parohial deosebit cu oameni devotaţi cauzei Sfintei Biserici, precum şi un Comitet de femei bine coordonat care răspunde de fiecare dată problemelor parohiale de ordin misionar şi filantropic.
 Fiind la început de drum ca parohie de fiecare dată cu ocazia hramului biserica organizează o masă caldă pentru pelerinii străini şi săraci căutând ca fiecare să plece de la Sfânta Biserică cu un cuvânt bun, dar şi cu o felie de cozonac măcar.
 Odată pe lună organizăm o colectă de pachete cuprinzând alimente şi îmbrăcăminte pentru săracii din parohie, dar şi pentru Centrul de copii orfani din Oneşti, sau alte familii sărace sau cu probleme psihice.
 Bineînţeles suntem la început de drum şi ne bucurăm că suntem susţinuţi de către credincioşii din parohie. Avem de finalizat locaşul Bisericii, dar începem să simţim zidul viu al Bisericii interioare.

Pr. Ioan Bârgăoanu
Parohia Buna Vestire şi Sf. Simeon Noul Teolog
Com. Mânăstirea Caşin, jud. Bacău