Comuna Mănăstirea Cașin – Jud. Bacău

Zi de prăznuire la Biserica cu hramul „Sf. Simeon Noul Teolog”, Mănăstirea Cașin, jud. Bacău